Lịch khám chữa bệnh

GIỜ NHẬN BỆNH GIỜ KHÁM BỆNH
A. Thứ 2 đến Thứ 6: A. Thứ 2 đến Thứ 6:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
Sáng: 06g30 – 10g45 (ngưng nhận bệnh nội)              Sáng:                           07g00 – 11g30
          06g30 – 11g15 (ngưng nhận bệnh chuyên khoa)              Chiều:                         12g30 – 16g00
Chiều:                                     12g00 – 15g45              Tăng cường:              16g00 – 19g30
Tăng cường:                          15g45 – 19g15
2. Khu Robot:                  06g30 – 15g00 2. Khu Robot:                     07g30 – 16g00
3. Khu Siêu nhân: 3. Khu Siêu nhân:
                Sáng:                       06g30 – 10g45            Sáng:                              07g30 – 11g30
                Chiều:                     12g30 – 19g00            Chiều:                            12g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: 4. Khu Tiêm chủng:
1. Tiêm chủng mở rộng: 1. Tiêm chủng mở rộng:
Sáng thứ năm hàng tuần:   06g30 – 10g30 Sáng thứ năm hàng tuần:     07g00 – 11g00
2. Tiêm chủng tự nguyện: 2. Tiêm chủng tự nguyện:
                Sáng:                      06g30 – 10g30            Sáng:                              07g00 – 11g00
                Chiều:                    12g00 – 15g00            Chiều:                            12g30 – 15g30
B. Thứ 7,CN & Lễ tết: B. Thứ 7,CN & Lễ tết:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
               Sáng:                       06g30 – 10g45             Sáng:                            07g00 – 11g00
               Chiều:                     13g00 – 15g45             Chiều:                          13g00 – 16g00
               Tăng cường:          15g45 – 19g15             Tăng cường:                16g00 – 19g30
2. Khu Robot:                       07g00 – 10g30 2. Khu Robot:                          07g30 – 10g30
3. Khu Siêu nhân:                07g00 – 19g00 3. Khu Siêu nhân:                   07g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ) 4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ)
               Sáng:                       06g30 – 10g00              Sáng:                             07g00 – 11g00

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – ROBOT

NGÀY Thứ 2
24/06
Thứ 3
25/06
Thứ 4
26/06
Thứ 5
27/06
Thứ 6
28/06
Thứ 7
29/06
Chủ Nhật
30/06
PKV1:
NTQ-HÔ HẤP
SÁNG Bs Nguyễn Khánh Linh Bs CKI Trần Đỗ Lợi Bs Nguyễn Khánh Linh Bs CKI Nguyễn Thị Tú Uyên Bs CKI Đoàn Thị Thanh Trúc Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh Bs CKI Trần Đỗ Lợi
TRƯA Bs CKI Nguyễn Kim Loan Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs CKI Nguyễn Thị Ngọc Lan Bs CKI Phan Thành Vinh Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh
PKV2:
NTQ-DỊ ỨNG
SÁNG Bs Minh(Dị ứng) Bs CKI Phan Thành Vinh Bs CKI Lý Thu Thảo Ths Bs Nguyễn Thị Gia Hạnh Bs CKI Nguyễn Minh Thư Bs CKI Lê Đăng Phát
CHIỀU BS CKI Nguyễn Thị Hồng Vân Bs Minh(Dị ứng) Bs CKI Phan Thành Vinh Bs CKI Lý Thu Thảo
PKV3:
DINH DƯỠNG
SÁNG Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Nguyễn Kim Loan Ths Bs Nguyễn Thị Gia Hạnh
PKV4:
TAI MŨI HỌNG
SÁNG Bs CKI Phạm Huỳnh Hùng Bs Nguyễn Thị Minh Tâm Bs Phạm Thái Duy Bs CKI Tống Hồ Từ Phương Bs Trần Nam Khang Bs CKI Tống Hồ Từ Phương Bs Nguyễn Thị Minh Tâm
PKV5:
NỘI TỔNG QUÁT
SÁNG Bs CKI Trương Tú Bích Bs CKI Trần Tiến Thành BS CKI Nguyễn Thị Hồng Vân Bs CKI Trần Tiến Thành Bs CKI Cao Nguyễn Lan Đài
PKV6:
TIM-NTQ
SÁNG Bs Bùi Đạt Thịnh Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs Huỳnh Ngọc Yến Ly
CHIỀU Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương Bs Lê Hoàng Thiên Kim
PKV7:
NỘI TỔNG QUÁT
SÁNG BS CKI Phan Thị Tường Vân Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy Bs CKI Lê Đăng Phát Bs CKI Trần Trung
CHIỀU Bs CKI Lưu Ngọc Hương Bs CKI Trần Đỗ Lợi BsCK1 Huỳnh Thị Bích Vân Bs CKI Nguyễn Thị Tú Uyên Ths Bs Nguyễn Thị Gia Hạnh
PKV8:
DA LIỄU-NTQ
SÁNG Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên
CHIỀU Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên
PKV10:
HEN
SÁNG Bs CKI Lê Diễm Linh Bs CKI Lê Diễm Linh Bs CKI Lê Diễm Linh Bs CKI Lê Diễm Linh Bs CKI Lê Diễm Linh
PK V11:
NTQ
Bs CKI Quách Ngọc Vinh
PKV12:
NGOẠI
SÁNG Ths.Bs Huỳnh Thị Thanh Thảo Bs CKI Đỗ Huy Trọng Hiếu Ths.Bs Nguyễn Duy Khải Th.S Bs Chiêm Hoàng Duy Bs CKI Đỗ Tiến Phát Bs CKI Trương Mộng Nghi Bs Ths Dương Quốc Tường
PKV36:
MẮT
SÁNG Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh
CHIỀU Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh
PKV28:
TÂM LÝ
SÁNG Bs CK1 Phạm Ngọc Thanh
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
CHIỀU CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
PKV34:
TÂM LÝ
SÁNG CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
CHIỀU CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
PKV35:
TÂM LÝ
SÁNG CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
CHIỀU CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
PK V16-17
THAM VẤN TIÊM CHỦNG
SÁNG Bs Nguyễn Trọng Nhân
Bs Cao Đăng Minh
Bs Nguyễn Ánh Dương
Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
Bs Nguyễn Quốc Trung
Bs Cao Đăng Minh
Bs Nguyễn Quốc Trung
Bs Cao Đăng Minh
Bs Đặng Thúy Hằng
Bs Ngô Thành Long
Bs Nguyễn Ánh Dương
Bs Cao Đăng Minh
Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
Bs Trần Hữu Phúc
Bs Ngô Thành Long
Bs Nguyễn Trọng Nhân
Bs Trần Dư Khương
Bs Nguyễn Đình Nguyên
Bs Nguyễn Đức Tiến
Bs Cao Đăng Minh
Bs Đặng Thúy Hằng
Bs Nguyễn Trọng Nhân
CHIỀU Bs Nguyễn Thị Hồng Ngọc Bs Nguyễn Đình Nguyên Bs Lương Phước Bảo Đức Bs Trần Thị Lệ Chi Bs Nguyễn Đình Nguyên
PK S1-S2
TIÊM CHỦNG SIÊU NHÂN
SÁNG BS CKI Phạm Ngọc Thạch
Bs CKI Vũ Hồng Đức
Bs Nguyễn Thị Phương Thảo
Bs Cao Đăng Minh
BS CKI Phạm Ngọc Thạch
Bs Nguyễn Cát Phương Vũ
Bs CKI Đỗ Phương Thảo
Bs CKI Nguyễn Đạt Thịnh
BS CKI Phạm Ngọc Thạch
Bs Nguyễn Đức Tiến
Bs CKI Đỗ Phương Thảo
Bs Đặng Thúy Hằng
Bs Nguyễn Đức Tiến
BS CKI Phạm Ngọc Thạch
BsCK1 Ngô Vũ Bích Ngọc
BsCK1 Lê Xuân Bình
CHIỀU Bs Cao Đăng Minh Ts.Bs Đặng Lê Như Nguyệt BS CKI Phạm Ngọc Thạch Bs Đặng Thúy Hằng BsCK1 Ngô Vũ Bích Ngọc

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – SIÊU NHÂN

Phòng khám/Thời gian 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
S1 07h30 – 11h30 BsCK2 Nguyễn Thị Hoài Hương BsCK1 Dư Minh Trí BsCK1 Nguyễn Hoàng Nhật Mai
11h00 – 15h00 Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu ThsBs Hồ Tôn Thiên Nga
S2 07h30 – 11h30 BsCKI Lê Thị Ngọc Dung Ts.Bs Nguyễn Thị Hồ Điệp ThsBs Trần Hà Phương Tâm Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
12h30 – 16h00 Ths Bs Võ Minh Hiển
16h00 – 19h00 BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
S3 07h30 – 11h30 BsCK1 Phan Công Bảo Phụng BsCK1 Dư Minh Trí ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh ThsBs Hồ Thị Kim Thoa Bs Nguyễn Thị Thu Lan ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK1 Thân Đức Dũng
16h00 – 19h00 ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng Bs Đỗ Tiến Phát ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung ThsBs Huỳnh Cao Nhân
S4 07h30 – 11h30 BsCK1 Dư Minh Trí BsCK2 Nguyễn Thị Thu Hà Bs Lê Thanh Bình Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Thân Đức Dũng ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh ThsBs Tạ Huy Cần
12h30 – 16h00 ThsBs Trịnh Hồng Nhiên BsCK1 Nguyễn Cẩm Tú Ths Bs Võ Minh Hiển ThsBs Trần Hà Phương Tâm ThsBs Phan Tiến Lợi
16h00 – 19h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK2 Nguyễn Kinh Bang Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Đỗ Phương Thảo
S5 07h30 – 11h30 BS CKII Bạch Thiên Phương Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu BS CKII Bạch Thiên Phương Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu
12h30 – 16h00 Bs CKII Trần Thiện Nhơn
16h00 – 19h00 Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKII Trần Thiện Nhơn

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN

STT CHUYÊN KHOA KHU KHÁM THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
S C S C S C S C S C
1 Tai – Mũi – Họng Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
2 Mắt Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X
3 Răng – Hàm – Mặt Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X
4 Ngoại Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
5 Nội thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X
Siêu nhân X X X
6 Dinh dưỡng Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
7 Hô hấp Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
8 Huyết học Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
9 Tiêu hóa Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
10 Tim mạch Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
11 Sơ sinh Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
12 Nhiễm Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
13 Thận – Nội tiết Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
14 Da liễu Robot X X X X X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
15 Dị ứng Robot X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
16 Phục hồi chức năng:
– Hô hấp
– Thần kinh – chỉnh hình
– Âm ngữ
Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
17 Tâm lý Robot X X X X X X X X X X
18 Tiêm chủng Robot X X X X X X X X X X

 9H30-10H15 SÁNG 2-4-6 HÀNG TUẦN

TẠI: TẦNG TRỆT SẢNH KHOA KHÁM BỆNH KHU 4 TẦNG (CẠNH QUẦY THUỐC TIÊU CHUẨN)