Lịch đào tạo tuần 25
(17/06/2019 – 23/06/2019)

Ngày Giờ Nội dung Thành Phần Khoa, phòng phụ trách Giảng viên Địa điểm
Thứ Hai

17/06

13g30 -16g00 Lớp Hồi sức sốc nâng cao (tt)

 1. Sử dụng máy bơm tiêm
 2. Sử dụng máy truyền dịch
 3. Sử dụng máy pulse oxymetry
 4. Sử dụng máy monitor đa thông số
Theo danh sách Phòng KHTH BS Thy Khoa HSTC -CĐ
Thứ Ba
18/06
13g30 -16g00 Lớp Hồi sức sốc nâng cao (tt)

 1. Thở máy rung tần số cao (HFOV)
 2. Biến chứng thở máy
 3. Thở máy không xâm nhập
 4. Tiệt khuẩn các phụ kiện sau thở máy
Theo danh sách Phòng KHTH BS Bình Phòng HL
lầu 5, 8T
Thứ Tư
19/06
13g30 -16g00 Lớp Hồi sức sốc nâng cao (tt)

 1.  Các mode thở cơ bản và cách cài đặt: mode kiểm soát (A/C), SIMV và PS
 2. Chỉ định thông khí cơ học. Cài đặt thông số ban đầu cho từng loại bệnh lý
 3. Theo dõi bệnh nhân thở máy, điều chỉnh thông số máy thở theo kết quả khí máu động mạch
Theo danh sách Phòng KHTH BS Thy Phòng HL
lầu 5, 8T
  Thứ Năm
20/06
7g30-11g30
13g30-16g00
Lớp Trung cấp chính trị – Hành chính H.778 Theo danh sách Học viện Cán bộ Thành phố Phòng HL 4B
lầu 4, 8T
13g30 -16g00 Lớp Hồi sức sốc nâng cao (tt)

 1. Báo động máy thở và cách xử trí báo động chuẩn đoán, điều trị và phòng ngừa viêm phổi bệnh viện
 2. Thở máy chuyển  viện
Theo danh sách Phòng KHTH BS Nam
BS Nhân
Phòng HL
lầu 5, 8T
THỨ 6
21/06
13h đến 15h Sinh hoạt chuyên môn: (buổi 1)
Quy trình lấy máu xét nghiệm, bơm truyền qua Caltheter TM trung tâm
ĐD -KTV Phòng ĐD Kiều Chi – ĐDT
Khoa HSTC CĐ
Phòng HL 4B
lầu 4, 8T
13g30 -16g00 Lớp sinh hoạt Khoa học kỹ thuật tháng 06/2019

 1. Sởi
 2. Thiếu vitamin A
Theo danh sách Phòng KHTH BS Nam Phòng HL
lầu 5, 8T
Thứ Bảy
22/06
7g30-11g30
13g30-16g00
Lớp Trung cấp chính trị – Hành chính H.778. Theo danh sách Học viện Cán bộ Thành phố Phòng HL 4B,
lầu 4, 8T