Thông tin cần biết

Trường nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc? – Báo mới

Vừa qua, Bộ GD&ĐT thông tin chỉ có 4 trường gồm Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế được phép tổ chức thi đánh giá khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Bộ GD&ĐT giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia phối hợp trực tiếp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các trường thực hiện công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo đúng quy định.

Bộ cũng yêu cầu các trường phải báo cáo kế hoạch tổ chức thi hàng năm, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổ chức thi và cấp phát, quản lý chứng chỉ, đánh giá kết quả (sau mỗi đợt thi) theo Thông tư 23.

Từ năm 2008, Bộ GD&ĐT ban hành quy định Chương trình giáo dục thường xuyên tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (thay thế chương trình tiếng Anh A, B, C).

Năm 2014, Bộ tiếp tục ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm 3 cấp và 6 bậc) và chỉ công nhận 10 đơn vị đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên.

Các đơn vị đó là: Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH Quốc gia TP.HCM), Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Cần Thơ và Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Nguồn: Báo Mới