FAQ-BV

Thứ 7 và chủ nhật bệnh viện có khám bệnh không?

Lịch khám thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết

GIỜ NHẬN BỆNH
1.Khu Tiêu chuẩn:
Sáng:            06g30 – 11g00                          
Chiều:          13g00 – 15g45              
Tăng cường:15g45 – 19g30            
2.Khu Robot:          07g00 – 10g30
3.Khu Siêu nhân:    07g00 – 19g00

GIỜ KHÁM BỆNH
1.Khu Tiêu chuẩn:
Sáng:            07g00 – 11g00
Chiều:          13g00 – 16g00
Tăng cường: 16g00 – 19g30
2.Khu Robot:           07g30 – 10g30
3.Khu Siêu nhân:     07g30 – 19g30