An toàn người bệnh

Thông báo Ngày An toàn Người bệnh Thế giới lần thứ nhất

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Ngày An toàn Người bệnh Thế giới lần thứ nhất sẽ được đánh dấu bằng hàng hoạt các sự kiện khắp thế giới nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết để đưa an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Ngày này sẽ kết nối các bên có liên quan trong nỗ lực giảm thiểu các sự cố không được kiểm soát trong khám chữa bệnh.

Chăm sóc sức khỏe trước tiên là không gây tổn hại cho người bệnh. Tuy vậy, mỗi ngày trên thế giới đang có hàng nghìn người bệnh chịu tổn thương do các sự cố có thể phòng ngừa được hoặc bị đặt vào tình huống có nguy cơ bị tổn thương trong quá trình chăm sóc sức khỏe. An toàn người bệnh là phòng ngừa tổn thương, hạn chế các nguy cơ sự cố y khoa. Ở các nước thu nhập cao, ước tính 10% số lượng người bệnh bị tổn thương khi khám chữa bệnh tại bệnh viện. Các số liệu thống kê thu nhập được cho thấy có tới 134 triệu sự cố y khoa xảy ra tại bệnh viện ở các nước thu nhập trung bình và thấp, đây cũng chính là nguyên nhân gây ra 2,6 triệu ca tử vong mỗi năm.

Ngày An toàn Người bệnh Thế giới được phát động thành công tại Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Y tế toàn cầu vì An Toàn Người Bệnh, bắt đầu khởi xướng từ Hội nghị năm 2016 tại London, sau hàng loạt vận động chính sách không ngừng mỗi năm đối với các cấp lãnh đạo, các chính trị gia, các nhà hoạt động xã hội, các chuyên gia về an toàn người bệnh cũng như các lãnh đạo, nhân viên y tế trên toàn cầu. Việc phát động Ngày An toàn Người bệnh Thế giới hàng năm sẽ tạo cơ hội cho nhà cung cấp, người sử dụng và nhà quản lý cùng tham gia hoạt động chung thể hiện sự đoàn kết và đồng thuận cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng an toàn hơn. Ý nghĩa của ngày này dựa trên nguyên tắc cơ bản của Y khoa “Trước tiên là không gây tổn hại”.

Mục tiêu của Ngày An toàn Người bệnh Thế giới lần thứ nhất này là nhằm nâng cao nhận thức về An toàn người bệnh trên toàn cầu với chủ đề: “An Toàn Người Bệnh là ưu tiên cho sức khỏa toàn cầu”. Môi trường cởi mở và “không đổ lỗi” là điều kiện tối thiểu để xây dựng văn hóa an toàn người bệnh. Vì thế, nhằm khuyến khích sự trao đổi cởi mở, học hỏi từ các sự cố và nhấn mạnh sự quan trọng của an toàn người bệnh. Vì thế, nhằm khuyến khích sự trao đổi cởi mở, học hỏi từ các sự cố và nhấn mạnh sự quan trọng của an toàn người bệnh, khẩu hiệu của Ngày An toàn Người bệnh Thế giới năm nay được chọn là “Hãy nói ra cho sự An toàn người bệnh!”.

Cùng chung tay cho Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới
Chúng tôi khuyến khích các quốc gia, các tổ chức quốc gia – quốc tế và các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng các chiến dịch phù hợp với điều kiện của mình để tham gia vào chiến dịch toàn cầu này. Một trong nhưng hoạt động chủ chốt của chiến dịch là thắp sáng các di tích, khu vực cộng đồng, đài phun nước của các thành phố bằng ánh sáng màu cam thể hiện sự hưởng ứng đối với Ngày An toàn Người Bệnh Thế Giới. Hãy chia sẻ với chúng tôi về các hoạt động, các báo cáo và các câu chuyện hưởng ứng Ngày Thế Giới vì An Toàn Người Bệnh qua hộp thư điện tử patientsafety@who.int, để chúng tôi cùng nhau học hỏi và đẩy mạnh chiến dịch cho các năm tiếp theo.

Hãy tham gia cùng chúng tôi hưởng ứng Ngày Thế Giới vì An toàn Người Bệnh: sự hưởng ứng, hỗ trợ và nhiệt thành của các bạn sẽ tạo nên sự lan tỏa rộng lớn cho ngày Quốc Tế vì An Toàn Người Bệnh.

Website của chiến dịch: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ