Góc thư giãn

Thư giãn: Tăng phí vì làm mất khách

Nha sĩ nói với bà mẹ bệnh nhân:
– Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi buộc phải yêu cầu bà trả 400 ngàn đồng cho việc nhổ răng của cậu nhà.
Bà mẹ: – Những 400 ngàn đồng ư? Lúc đầu ông nói giá của việc đó là 100 ngàn cơ mà!
Nha sĩ: – Đúng vậy, nhưng cậu ấy la hét quá to, làm cho 3 bệnh nhân chờ ở ngoài kia bỏ chạy hết cả rồi!?!