Phòng Tổ chức Cán bộ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 4634/KH-SYT ngày 17/7/2018 của Sở Y tế về triển khai thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 4792/SYT-TCCB ngày 24/7/2018 của Sở Y tế về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 4634/KH-SYT ngày 17/7/2018 của Sở Y tế, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

 1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Sở Y tế.
 2. Không để xảy ra tình trạng công chức, viên chức, người lao động đi muộn, về sớm theo giờ làm việc (trừ trường hợp có quy định riêng theo pháp luật về lao động); không sử dụng thời giờ làm việc (giờ hành chính) để làm việc riêng.
 3. Không phân công viên chức, người lao động chưa có chứng chỉ hành nghề tham gia khám bệnh, chữa bệnh; bố trí công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo.
 4. Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo viên chức, người lao động thực hiện tốt các nội dung sau:

– Nghiêm túc tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; đảm bảo cấp dưới phục tùng, chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên.

– Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

– Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Chỉ đạo tăng cường công tác trao đổi, phối hợp giữa các khoa phòng trong bệnh viện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và tổ chức.

– Đeo thẻ viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; khi tham gia khám, chữa bệnh phải tuân thủ đúng các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.

– Thực hiện nghiêm các quy định về y đức, đạo đức, văn hóa giao tiếp ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên y tế; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

– Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, buổi sáng trước giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường và trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

– Nghiêm cấm việc đánh bạc dưới mọi hình thức.

– Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và tổ chức.

– Không để xảy ra tình trạng công chức, viên chức, người lao động tham gia khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính tại các cơ sở y tế ngoài công lập chưa được Giám đốc Bệnh viện đồng ý và thực hiện các chuyên môn kỹ thuật không thuộc phạm vi hoạt động được giao.

– Không để xảy ra tình trạng công chức, viên chức, người lao động dự thi, dự xét tuyển, đi đào tạo, bồi dưỡng trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính (ở trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học) chưa báo cáo xin phép Giám đốc Bệnh viện.

– Nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 và của Đảng ủy Sở Y tế tại Quyết định số 211-QĐ/ĐU ngày 09 tháng 5 năm 2018.

 1. Bảo đảm sử dụng đúng chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao; thực hiện đúng quy định về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bệnh viện.
 2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh; thay đổi tác phong, lề lối làm việc. Áp dụng công nghệ thông tin và hệ thống Quản lý chất lượng ISO trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.
 3. Củng cố và tăng cường hoạt động của hệ thống đường dây nóng, hòm thư góp ý.
 4. Thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
 5. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, quản lý cho cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt chú trọng kỹ năng cấp cứu hồi sức trong các lĩnh vực Nhi khoa.
 6. Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chính trị của ngành y tế với nhiệm vụ bảo bệ an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trong tổ chức và hoạt động của bệnh viện.
 7. Tổ chức hội nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động của bệnh viện để phổ biến, quán triệt toàn văn các văn bản:

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;
– Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
– Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
– Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế;
– Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015n của Bộ Y tế về phê duyệt “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”
– Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
– Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố về ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ