Giới thiệu

Sứ mệnh – Tầm nhìn

Chính sách chất lượng
  • Sứ mệnh:
    Là bệnh viện công lập chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em
  • Tầm nhìn:
    Trở thành bệnh viện nhi hiện đại, phát triển đầy đủ các chuyên khoa sâu ngang tầm cả nước và khu vực với chất lượng phục vụ tốt nhất.
  • Giá trị cốt lõi:
    Tận tâm – Năng động – Hợp tác – Công bằng