Sơ đồ nhân sự

BS CKII Nguyễn Thị Thu Hà

  KHOA CẤP CỨU
ThS.BS Nguyễn Hữu Nhân – Trưởng khoa Cấp cứu
Xem chi tiết
 KHOA DƯỢC
DS.CKI Lê Đức Hiển – Phó Trưởng khoa Dược
Xem chi tiết
 KHOA HỒI SỨC SƠ SINH
TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình – Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh – Sơ sinh
Xem chi tiết

 KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘCBS.CKII Lê Vũ Phượng Thy – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
Xem chi tiết

KHOA HUYẾT HỌC LÂM SÀNG
ThS.BS Nguyễn Hoàng Mai Anh – Phó Trưởng khoa Huyết học lâm sàng
Xem chi tiết
KHOA KHÁM BỆNH
BS.CKI Dư Minh Trí – Phó Trưởng khoa Khám
Xem chi tiết
 KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
BS.CKI Đỗ Phương Thảo – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
ThS.BS Tạ Huy Cần – Điều hành khoa Ngoại tổng hợp
Xem chi tiết
KHOA NHIỄM
ThS.BS Nguyễn Trần Nam – Trưởng khoa Nhiễm
Xem chi tiết
KHOA NỘI HÔ HẤP
ThS.BS Trịnh Hồng Nhiên – Trưởng khoa Nội hô hấp
Xem chi tiết
KHOA NỘI HÔ HẤP
BS.CKI Nguyễn Hoàng Nhật Mai – Phó Trưởng khoa Hô hấp
Xem chi tiết
KHOA NỘI TIÊU HÓA
BS.CKI Nguyễn Cẩm Tú – Phó Trưởng khoa Nội tiêu hóa
Xem chi tiết
 KHOA NỘI TIM MẠCH
ThS.BS Phan Tiến Lợi – Trưởng khoa Nội tim mạch
Xem chi tiết
 KHOA NỘI TỔNG HỢP
ThS.BS Lý Kiều Diễm – Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp
Xem chi tiết
 KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

BS.CKI Tạ Thị Thúy Hằng – Trưởng khoa Phẩu thuật – Gây mê hồi sức
Xem chi tiết
 KHOA SỨC KHỎE TRẺ EM
TS.BS Đặng Lê Như Nguyệt – Trưởng khoa Sức khỏe trẻ em
Xem chi tiết
 KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

… –  Trưởng khoa Phục hồi chức năng
Xem chi tiết
 KHOA TAI MŨI HỌNG
BS.CKII Bạch Thiên Phương – Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng
Xem chi tiết
KHOA THẬN NỘI TIẾT
ThS.BS Huỳnh Cao Nhân – Trưởng khoa Ngoại niệu
Xem chi tiết
 KHOA VI SINH
BS.CKI Thân Đức Dũng – Trưởng khoa Vi sinh
Xem chi tiết
 KHOA HUYẾT HỌC
ThS.BS Bùi Đoàn Xuân Linh – Trưởng khoa Huyết học
Xem chi tiết
 KHOA HÓA SINH
ThS.BS Võ Minh Hiển – Trưởng khoa Hóa sinh
Xem chi tiết
  KHOA VI SINH
TS Bùi Chí Bảo – Phó Trưởng khoa Vi sinh
Xem chi tiết
KHOA DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ
ThS.BS Dương Công Minh -Trưởng khoa Dinh dưỡng – Tiết chế
Xem chi tiết
 PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ThS Cao Xuân Phong – Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Xem chi tiết
 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
ĐD.CKI Lê Thị Hồng Linh – Trưởng phòng Điều dưỡng
Xem chi tiết
 PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
KS Trương Thành Tân – Trưởng phòng Hành chính quản trị
Xem chi tiết
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CN Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Tài chính kế toán
Xem chi tiết
 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
BS.CKII Nguyễn Phước Chưởng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
Xem chi tiết
 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ThS.BS Hồ Tôn Thiên Nga – Điều hành phòng Quản lý chất lượng
Xem chi tiết
 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BS.CKII Lê Cẩm Thạch – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
Xem chi tiết
  PHÒNG TRANG THIẾT BỊ – VẬT TƯ Y TẾ
CN  Lê Quốc Cường – Trưởng phòng Trang thiết bị – Vật tư y tế
Xem chi tiết
 PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
ThS.BS Nguyễn Trần Nam – Phụ trách phòng Chỉ đạo tuyến
Xem chi tiết
 PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Phan Như Thủy – Điều hành phòng Công tác xã hội
Xem chi tiết