Đoàn thể

Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn

Chiều 28.7, tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) khóa XII đã tiến hành giới thiệu, bầu bổ sung 12 đồng chí vào BCH, 02 đồng chí Đoàn Chủ tịch và bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN. Nguyễn Đình Khang, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, việc bầu Chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có ý nghĩa hệ trọng, to lớn với sự phát triển Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định ông Nguyễn Đình Khang là Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN và giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN nhiệm kỳ 2018 -2023. Công tác bầu cử phải thực hiện theo đúng nguyên tắc Điều lệ Công đoàn Việt Nam và “cần đề cao trách nhiệm thông qua từng lá phiếu của mình” – đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN  Trần Văn Thuật đã báo cáo tờ trình về việc xin thôi chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đối với đồng chí Bùi Văn Cường; đồng thời giới thiệu để bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Đảng đoàn vào BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Kết quả, 100% các Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN  đã nhất trí, bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước đó, ngày 5.7, Văn phòng Trung Đảng có thông báo số 9979-CV/VPTƯ về ý kiến của Bộ Chính trị: đồng ý đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN nhiệm kỳ 2018 – 2023, để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 – 2020; và đồng ý đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020, để điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc mừng kết quả bổ sung Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN, đặc biệt đồng chí Nguyễn Đình Khang, UVTW Đảng, Bí thư Đảng Đoàn Tổng LĐLĐ VN đã được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN tín nhiệm 100% để bầu vào chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN nhiệm kỳ này. Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự tin tưởng “Với cương vị mới sẽ tiếp tục lãnh đạo Tổng Liên đoàn và công đoàn trong cả nước có những bước phát triển mới và thành công, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao cho trọng trách giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN; cảm ơn các đồng chí trong Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ VN thay mặt cho đoàn viên công đoàn cả nước đã tín nhiệm bầu đồng chí đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ “Đây là vô cùng vinh dự lớn lao song trách nhiệm cũng nặng nề, nhất là trong bối cảnh có nhiều thách thức mới đang đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam khi đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới. Tôi sẽ không ngừng học tập rèn luyện, bám sát tình hình, nắm bắt nhanh tình hình, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôi nguyện cùng Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch và BCH Tổng LĐLĐ VN đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động; tập trung thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động;  nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai  đoạn mới theo tinh thần các nghị quyết của Đảng; xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, CNLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và cơ sở; chủ động hội nhập, góp phần nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Để hoàn thành trách nhiệm được giao, đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn nhận được sự đóng góp, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, với tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN và cán bộ, công chức các ban, các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ VN và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Bùi Văn Cường – một người thủ lĩnh công đoàn nhiệt huyết, tận tụy vì người lao động, một người đồng chí “Trên cương vị UVTW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, cùng với tập thể Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐ VN đoàn kết, đồng lòng lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong cả nước ngày càng phát triển đạt nhiều thành tích quan trọng” – đồng chí Nguyễn Đình Khang nói.

Cuối cùng, đồng chí kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành đoàn thể ở Trung ương và các địa phương đối với Tổng LĐLĐVN để Tổng LĐLĐVN thực hiện thật tốt chức năng nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và sự kỳ vọng của giai cấp công nhân và người lao động đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nguồn: Công đoàn Việt Nam