Phòng Tổ chức Cán bộ

Phân loại rác thải theo quy định là bảo vệ sức khỏe và môi trường sống xung quanh

Góp phần thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đẩy mạnh việc thực hiện phân loại rác tại nguồn theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND Thành phố;  kể từ ngày 24/11/2018, người dân trên địa bàn TP. HCM buộc phải phân loại rác thải trước khi đem đi vứt, nếu không sẽ bị từ chối thu gom; tổ chức, cá nhân trong sinh hoạt thường ngày có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; đăng ký dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý và nộp phí, giá dịch vụ theo quy định… nếu như không phân loại rác tại nguồn, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt bằng tiền từ 15 – 20 triệu đồng.

Cách phân loại rác theo Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND như sau:

Các hộ gia đình, chủ nguồn thải sẽ phải sử dụng túi có màu xanh lục (hoặc trắng) để chứa chất thải hữu cơ. Sử dụng các loại túi có màu sắc khác (trừ màu trắng, màu xanh) để chứa chất thải còn lại. Ngoài ra, có thể phân biệt bằng hình thức dán nhãn, ghi chữ trên túi, hoặc đánh dấu túi để các đơn vi thu gom nhận biết.

Tại Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021 cũng đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời, biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Do đó, việc phân loại rác tại nguồn là 1 việc làm cần thiết hằng ngày để tạo thói quen tốt, giúp bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp, giảm tác hại do rác thải không phân hủy gây ra.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ