Nhân sự chuyên gia

  KHOA CẤP CỨU
ThS.BS Nguyễn Hữu Nhân – Trưởng khoa Cấp cứu
Xem chi tiết
 KHOA DƯỢC
DS.CKI Lê Đức Hiển – Phó Trưởng khoa Dược
Xem chi tiết
 KHOA HỒI SỨC SƠ SINH
TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình – Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh – Sơ sinh
Xem chi tiết

 KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘCBS.CKII Lê Vũ Phượng Thy – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
Xem chi tiết

KHOA HUYẾT HỌC LÂM SÀNG
ThS.BS Nguyễn Hoàng Mai Anh – Phó Trưởng khoa Huyết học lâm sàng
Xem chi tiết
KHOA KHÁM BỆNH
BS.CKI Dư Minh Trí – Phó Trưởng khoa Khám
Xem chi tiết
 KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
BS.CKI Đỗ Phương Thảo – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
ThS.BS Tạ Huy Cần – Điều hành khoa Ngoại tổng hợp
Xem chi tiết
KHOA NHIỄM
ThS.BS Nguyễn Trần Nam – Trưởng khoa Nhiễm
Xem chi tiết
KHOA NỘI HÔ HẤP
ThS.BS Trịnh Hồng Nhiên – Trưởng khoa Nội hô hấp
Xem chi tiết
KHOA NỘI HÔ HẤP
BS.CKI Nguyễn Hoàng Nhật Mai – Phó Trưởng khoa Hô hấp
Xem chi tiết
KHOA NỘI TIÊU HÓA
BS.CKI Nguyễn Cẩm Tú – Phó Trưởng khoa Nội tiêu hóa
Xem chi tiết
 KHOA NỘI TIM MẠCH
ThS.BS Phan Tiến Lợi – Trưởng khoa Nội tim mạch
Xem chi tiết
 KHOA NỘI TỔNG HỢP
ThS.BS Lý Kiều Diễm – Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp
Xem chi tiết
 KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC
BS.CKI Tạ Thị Thúy Hằng – Trưởng khoa Phẩu thuật – Gây mê hồi sức
Xem chi tiết
 KHOA SỨC KHỎE TRẺ EM
TS.BS Đặng Lê Như Nguyệt – Trưởng khoa Sức khỏe trẻ em
Xem chi tiết
 KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Cố vấn chuyên môn khoa Phục hồi chức năng
Xem chi tiết
 KHOA TAI MŨI HỌNG
BS.CKII Bạch Thiên Phương – Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng
Xem chi tiết
KHOA THẬN NỘI TIẾT
ThS.BS Huỳnh Cao Nhân – Trưởng khoa Ngoại niệu
Xem chi tiết
 KHOA VI SINH
BS.CKI Thân Đức Dũng – Trưởng khoa Vi sinh
Xem chi tiết
 KHOA HUYẾT HỌC
ThS.BS Bùi Đoàn Xuân Linh – Trưởng khoa Huyết học
Xem chi tiết
 KHOA HÓA SINH
ThS.BS Võ Minh Hiển – Trưởng khoa Hóa sinh
Xem chi tiết
  KHOA VI SINH
TS Bùi Chí Bảo – Phó Trưởng khoa Vi sinh
Xem chi tiết
KHOA DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ
ThS.BS Dương Công Minh – Điều hành khoa Dinh dưỡng – Tiết chế
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
BS Đỗ Tiến Phát – Khoa Ngoại tổng hợp
Xem chi tiết
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
BS Nguyễn Thị Cẩm Xuyên – Khoa Ngoại tổng hợp
Xem chi tiết

BS CKII Nguyễn Thị Thu Hà

 PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ThS Cao Xuân Phong – Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Xem chi tiết
 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
ĐD.CKI Lê Thị Hồng Linh – Trưởng phòng Điều dưỡng
Xem chi tiết
 PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
KS Trương Thành Tân – Trưởng phòng Hành chính quản trị
Xem chi tiết
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CN Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Tài chính kế toán
Xem chi tiết
 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
BS CKII Nguyễn Phước Chưởng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
Xem chi tiết
 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ThS.BS Hồ Tôn Thiên Nga – Điều hành phòng Quản lý chất lượng
Xem chi tiết
 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BS.CKII Lê Cẩm Thạch – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
Xem chi tiết
  PHÒNG TRANG THIẾT BỊ – VẬT TƯ Y TẾ
CN  Lê Quốc Cường – Trưởng phòng Trang thiết bị – Vật tư y tế
Xem chi tiết
 PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
ThS.BS Nguyễn Trần Nam – Phụ trách phòng Chỉ đạo tuyến
Xem chi tiết
 PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Phan Như Thủy – Điều hành phòng Công tác xã hội
Xem chi tiết