Thông tin cần biết

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 161/2018/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/11/2018 Ngày hiệu lực: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Theo quy định của Nghị định mới, các cơ quan không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

Từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực, điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức sẽ thay đổi, cụ thể:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thay vì cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển như quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thay vì cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Xem thêm thông tin chi tiết Nghị định 161/2018/NĐ-CP