Hoạt động Điều dưỡng

Lớp tập huấn cập nhật kiến thức phòng ngừa chuẩn cho nhân viên y tế trong toàn Bệnh viện

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, đồng thời cập nhật kiến thức phòng ngừa chuẩn cho nhân viên y tế trong toàn bệnh viện. Hội đồng KSNK bệnh viện Nhi đồng Thành phố tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức phòng ngừa chuẩn cho nhân viên y tếThời gian và địa điểm: Có 03 buổi tập huấn (mỗi học viên tham gia 01 buổi tập huấn)
Thời gian: từ 13:00 đến 16:00 các ngày 29,30, 31 tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Hội trường lầu 4B khu 8 tầng- Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
Đối tượng: Tất cả điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược (các khoa gửi danh sách đăng ký về khoa KSNK Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, các nhân viên y tế có thể cập nhật kiến thức quan trọng trong phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa theo đường lây truyền và áp dụng vào thực tế công việc, sử dụng thành thạo trang phục phòng hộ cá nhân cũng như thực hành đúng tiêm an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm và tai nạn nghề nghiệp.

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ