Hoạt động Điều dưỡng

Lớp “Định hướng nhi khoa dành cho Điều dưỡng” bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Thời gian:  Từ 19/2/2019 đến 17/5/2019
Nhằm để chuẩn hóa và cập nhật kiến thức nhi khoa dành cho Điều dưỡng mới cũng nâng cao năng lực của Điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Sáng ngày 19/02/2019 bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố khai giảng lớp “ Định hướng nhi khoa dành cho Điều dưỡng” tại hội trường Lầu 4 của bệnh viện với mục tiêu nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ về chuyên môn nghiệp vụ dành cho Điều dưỡng trong công tác chăm sóc và theo dõi bệnh nhi


ĐD CK1. Lê Thị Hồng Linh – Trưởng phòng Điều dưỡng phát biểu khai  giảng lớp học

Nội dung chương trình học bao gồm:

    • Lý thuyết: 40%
    • Thực hành: 60% trong đó:
  • Thực hành kỹ thuật trên mô hình
  • Thực hành lâm sàng tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố dưới sự hướng dẫn và giám sát của Điều dưỡng trưởng khoa và điều dưỡng trưởng tua dựa vào bảng chỉ tiêu lâm sàng

                     TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

STT NỘI DUNG PHỤ TRÁCH
1 Đạo đức trách nhiệm, văn hóa ứng xử của người điều dưỡng Giảng viên BV Nhi đồng Thành phố
2 Cấp cứu nhi khoa và bệnh lý nhi khoa Giảng viên BV Nhi đồng Thành phố
3 Thủ thuật cấp cứu nhi khoa cơ bản Giảng viên BV Nhi đồng Thành phố
4 Quy trình kỹ thuật điều dưỡng Giảng viên BV Nhi đồng Thành phố
5 Qui trình chăm sóc một số bệnh lý thường gặp trong nhi khoa   Giảng viên BV Nhi đồng Thành phố
6 Sử dụng trang thiết bị y tế Giảng viên BV Nhi đồng Thành phố
7 Kỹ năng giao tiếp Giảng viên BV Nhi đồng Thành phố
8 THI
Lý thuyết
Thực hành
– BV Nhi đồng Thành phố

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ