Liên hệ

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Địa chỉ: 15 đường Võ Trần Chí – Tân Kiên – Huyện Bình Chánh – TPHCM
Điện thoại: 028.22536688; 028.22536666; 028.22538888
Fax: 028.22538899
E-mail: bv.nhidong@tphcm.gov.vn
Website: www.bvndtp.org.vn
Hotline: 19009095