Lịch khám bệnh

Lịch khám chữa bệnh

GIỜ NHẬN BỆNH GIỜ KHÁM BỆNH
A. Thứ 2 đến Thứ 6: A. Thứ 2 đến Thứ 6:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
Sáng: 06g30 – 10g45 (ngưng nhận bệnh nội)              Sáng:                           07g00 – 11g30
          06g30 – 11g15 (ngưng nhận bệnh chuyên khoa)              Chiều:                         12g30 – 16g00
Chiều:                                     12g00 – 15g45              Tăng cường:              16g00 – 19g30
Tăng cường:                          15g45 – 19g15
2. Khu Robot:                  06g30 – 15g00 2. Khu Robot:                     07g30 – 16g00
3. Khu Siêu nhân: 3. Khu Siêu nhân:
                Sáng:                       06g30 – 10g45            Sáng:                              07g30 – 11g30
                Chiều:                     12g30 – 19g00            Chiều:                            12g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: 4. Khu Tiêm chủng:
1. Tiêm chủng mở rộng: 1. Tiêm chủng mở rộng:
Sáng thứ năm hàng tuần:   06g30 – 10g30 Sáng thứ năm hàng tuần:     07g00 – 11g00
2. Tiêm chủng tự nguyện: 2. Tiêm chủng tự nguyện:
                Sáng:                      06g30 – 10g30            Sáng:                              07g00 – 11g00
                Chiều:                    12g00 – 15g00            Chiều:                            12g30 – 15g30
B. Thứ 7,CN & Lễ tết: B. Thứ 7,CN & Lễ tết:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
               Sáng:                       06g30 – 10g45             Sáng:                            07g00 – 11g00
               Chiều:                     13g00 – 15g45             Chiều:                          13g00 – 16g00
               Tăng cường:          15g45 – 19g15             Tăng cường:                16g00 – 19g30
2. Khu Robot:                       07g00 – 10g30 2. Khu Robot:                          07g30 – 10g30
3. Khu Siêu nhân:                07g00 – 19g00 3. Khu Siêu nhân:                   07g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ) 4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ)
               Sáng:                       06g30 – 10g00              Sáng:                             07g00 – 11g00

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – ROBOT

NGÀY Thứ 2
16/09
Thứ 3
17/09
Thứ 4
18/09
Thứ 5
19/09
Thứ 6
20/09
Thứ 7
21/09
Chủ Nhật
22/09
PKV1:
NTQ-HÔ HẤP
SÁNG Bs CKI Đoàn Thị Thanh Trúc Bs CKI Nguyễn Thị Tú Uyên Bs CKI Nguyễn Xuân Anh Bs CKI Kiều Quốc Thanh Bs CKI Lê Nguyên Diệu Ngân Bs CKI Kiều Quốc Thanh Bs CKI Nguyễn  Duy Thái
TRƯA Bs CKI Nguyễn Thị Hoàng Thu Bs CKI Cao Nguyễn Lan Đài Bs CKI Võ Thị Thu Thảo Bs CKI Trần Tiến Thành Bs CKI Trương Tú Bích
PKV2:
NTQ-DỊ ỨNG
SÁNG Bs Trần Đinh Bảo Ngọc Bs CKI Lý Thu Thảo Trương Quốc Hoàng Minh Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh Ths Bs Nguyễn Thị Gia Hạnh Bs Nguyễn Quốc Tiến Bs CKI Lý Thu Thảo
CHIỀU Bs CKI Nguyễn Minh Thư Bs CKI Lý Thu Thảo Trương Quốc Hoàng Minh Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh Ths Bs Nguyễn Thị Gia Hạnh
PKV3:
DINH DƯỠNG
SÁNG Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Nguyễn Kim Loan Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương
PKV4:
TAI MŨI HỌNG
SÁNG Bs Lê Thiên Nghĩa Bs CKI Tống Hồ Từ Phương Bs Nguyễn Thị Minh Tâm Bs Phạm Thái Duy Bs Lâm Thị Lan Anh Bs Lâm Thị Lan Anh Bs Nguyễn Thị Minh Tâm
PKV5:
NỘI TỔNG QUÁT
SÁNG Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy Bs CKI Nguyễn Kim Loan Bs CKI Nguyễn Thị Ngọc Lan Bs CKI Lê Minh Thành Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh
PKV6:
TIM-NTQ
SÁNG Bs Bùi Đạt Thịnh Bs CKI Lê Minh Thành Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs Nguyễn Thị Hồng Cẩm
CHIỀU Bs CKI Lê Minh Thành Bs Nguyễn Thị Hồng Cẩm
PKV7:
NỘI TỔNG QUÁT
SÁNG Bs CKI Lê Đăng Phát Bs CKI Trần Trung BsCK1 Lê Đức Lộc Bs CKI Trương Tú Bích BsCK1 Lê Xuân Bình
CHIỀU Bs Nguyễn Thị Phương Thảo Bs CKI Nguyễn Thị Tú Uyên Bs CKI Kiều Quốc Thanh
PKV8:
DA LIỄU-NTQ
SÁNG BsCK1 Lương Tố Quyên BsCK1 Lương Tố Quyên Bs Trần Đinh Bảo Ngọc BsCK1 Lương Tố Quyên BsCK1 Lương Tố Quyên
CHIỀU BsCK1 Lương Tố Quyên BsCK1 Lê Xuân Bình BsCK1 Lương Tố Quyên BsCK1 Lương Tố Quyên BsCK1 Lương Tố Quyên
PKV10:
HEN
SÁNG
10.1
BsCK1 Lê Xuân Bình Bs Trần Vũ Bs Mai Thị Lệ Huyền
SÁNG
10.2
PK V11:
NTQ
SÁNG Bs CKI Lê Diễm Linh Bs CKI Lê Diễm Linh Bs CKI Lê Diễm Linh Bs CKI Lê Diễm Linh Bs CKI Lê Diễm Linh
PKV12:
NGOẠI
SÁNG Ths.Bs Huỳnh Thị Thanh Thảo Bs CKI Đỗ Huy Trọng Hiếu Bs CKI Đỗ Tiến Phát ThsBs Dương Quốc Tường Bs CKI Nguyễn Dương Phi Ths.Bs Huỳnh Thị Thanh Thảo Ths.Bs Huỳnh Thị Thanh Thảo
PKV36:
MẮT
SÁNG Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh
CHIỀU Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh
PKV28:
TÂM LÝ
SÁNG CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
CHIỀU CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
PKV34:
TÂM LÝ
SÁNG CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
CHIỀU CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
PKV35:
TÂM LÝ
SÁNG CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
CHIỀU CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
PK V16-17
THAM VẤN TIÊM CHỦNG
SÁNG Bs Lê Hồng Phúc
Bs Cao Đăng Minh
Bs Nguyễn Ánh Dương
Bs Nguyễn Ánh Dương
Bs Nguyễn Quốc Trung
Bs Đặng Thúy Hằng
BsCK1 Lê Xuân Bình
Bs Nguyễn Quốc Trung
Bs Đặng Thúy Hằng
Bs Nguyễn Trọng Nhân
Bs Đặng Thúy Hằng
Bs Lương Phước Bảo Đức
Bs Nguyễn Đức Tiến
Bs Lê Hồng Phúc – Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
Bs Nguyễn Trọng Nhân
Bs Nguyễn Đình Nguyên
Bs Ngô Chấn Nghiệp
Bs Trần Minh Mẫn
Bs Nguyễn Hoàng Thạch
Bs Đặng Thúy Hằng
Bs Ngô Thành Long
CHIỀU Bs Nguyễn Thành Nam Bs Nguyễn Thị Hồng Ngọc Bs Nguyễn Đình Nguyên Bs Nguyễn Thị Hồng Ngọc Bs Nguyễn Thị Hồng Ngọc
PK S1-S2
TIÊM CHỦNG SIÊU NHÂN
SÁNG Bs CKI Vũ Hồng Đức
Ts.Bs Đặng Lê Như Nguyệt
BS CKI Phạm Ngọc Thạch
Bs Nguyễn Cát Phương Vũ
Bs CKI Nguyễn Thị Tú Uyên
Bs Ngô Thành Long
Bs Cao Đăng Minh
Bs Nguyễn Xuân Tài
Ts.Bs Đặng Lê Như Nguyệt
Bs Cao Đăng Minh
Bs CKI Nguyễn Thị Tú Uyên
Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc
Bs CKI Vũ Hồng Đức
BS CKI Phan Thanh Hồng
Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc
Bs Trần Dư Khương
CHIỀU Bs Cao Đăng Minh BS CKI Phan Thanh Hồng Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc Ts.Bs Đặng Lê Như Nguyệt Bs Cao Đăng Minh

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – SIÊU NHÂN

Phòng khám/Thời gian 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
S1 07h30 – 11h30 ThsBs Hồ Tấn Thanh Bình ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh BsCK1 Dư Minh Trí ThsBs Trịnh Hồng Nhiên ThsBs Lý Kiều Diễm ThsBs Nguyễn Hoàng Mai Anh
11h00 – 15h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo BsCK1 Dư Minh Trí
S2 07h30 – 11h30 BsCK1 Đỗ Thị Lài BsCK1 Đỗ Thị Lài Ts.Bs Nguyễn Thị Hồ Điệp BsCK1 Đỗ Thị Lài BsCK2 Nguyễn Thị Thanh Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
12h30 – 16h00 Ths Bs Võ Minh Hiển
16h00 – 19h00 Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
S3 07h30 – 11h30 BsCK1 Phan Công Bảo Phụng ThsBs Hồ Thị Kim Thoa Ths Bs Võ Minh Hiển Bs Nguyễn Quang Anh Bs Nguyễn Thị Thu Lan ThsBs Huỳnh Cao Nhân Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên
12h30 – 16h00 ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên BsCK1 Nguyễn Hoàng Nhật Mai ThsBs Dương Công Minh ThsBs Trần Hà Phương Tâm Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên
16h00 – 19h00 ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung BsCK2 Nguyễn Kinh Bang Bs Đỗ Tiến Phát ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung ThsBs Huỳnh Cao Nhân
S4 07h30 – 11h30 BsCK1 Dư Minh Trí Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu Bs Lê Thanh Bình BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng ThsBs Trần Hà Phương Tâm ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu
12h30 – 16h00 BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng ThsBs Nguyễn Hoàng Mai Anh Bs CKI Phạm Hoàng Thắng ThsBs Trần Hà Phương Tâm ThsBs Phan Tiến Lợi
16h00 – 19h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng Ths Bs Võ Minh Hiển Bs Lê Thanh Bình
S5 07h30 – 11h30 Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu Bs CKII Trần Thiện Nhơn
16h00 – 19h00 Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKII Trần Thiện Nhơn
S6 07h30 – 11h30 BsCK1 Nguyễn Cẩm Tú BsCK1 Đỗ Phương Thảo ThsBs Nguyễn Hoàng Mai Anh

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN

STT CHUYÊN KHOA KHU KHÁM THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
S C S C S C S C S C
1 Tai – Mũi – Họng Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
2 Mắt Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X
3 Răng – Hàm – Mặt Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X
4 Ngoại Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
5 Nội thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X
Siêu nhân X X
6 Ngoại thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X
Siêu nhân X X
7 Dinh dưỡng Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
8 Hô hấp Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
9 Huyết học Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
10 Tiêu hóa Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
11 Tim mạch Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
12 Sơ sinh Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
13 Nhiễm Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
14 Thận – Nội tiết Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
15 Da liễu Robot X X X X X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
16 Dị ứng Robot X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
17 Phục hồi chức năng:
– Hô hấp
– Thần kinh – chỉnh hình
– Âm ngữ
Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
18 Tâm lý Robot X X X X X X X X X X
19 Tiêm chủng Robot X X X X X X X X X X
20 Tiêm chủng Siêu nhân Robot X X X X X X X X X X

 9H30-10H15 SÁNG 2-4-6 HÀNG TUẦN

TẠI: TẦNG TRỆT SẢNH KHOA KHÁM BỆNH KHU 4 TẦNG (CẠNH QUẦY THUỐC TIÊU CHUẨN)