Lịch đào tạo

Lịch đào tạo tuần 26
(24/06/2019 – 30/06/2019)

Ngày Giờ Nội dung Thành Phần Khoa, phòng phụ trách Giảng viên Địa điểm
Thứ Ba
25/06
13g30 -16g00 Lớp Hồi sức sốc nâng cao (tt)

  1. Đại cương về thông tin khí áp lực dương cấu tạo và tính năng các máy thở thông dụng, cách lắp ráp và test máy
  2. Các mode thở nầng cao và cách cài đặt: bilevel, PRVC
Theo danh sách Phòng KHTH BS Tiến Phòng HL
lầu 5, 8T
Thứ Tư
26/06
13g30 -16g00 Lớp Hồi sức sốc nâng cao (tt)

  1. Phân tích biểu đồ dạng sóng
  2. Cai máy thở và rút nội khí quản
  3. An thần – dãn cơ trong thở máy. Xử trí chống máy  
  4. Thở máy bệnh nhân ALI, ARDS
  5. Thở máy cho bệnh nhân suyễn, COPD
Theo danh sách Phòng KHTH BS Tiến Phòng HL
lầu 5, 8T
9g30 -11g00 Họp điều dưỡng trưởng
Họp giao ban công tác an ninh vệ sinh
Đ DT khoa
Đại diện các phòng CN, Bảo vệ, căn tin
Phòng ĐD Phòng họp giao ban
  Thứ Năm
27/06
7g30-11g30
13g30-16g00
Lớp Trung cấp chính trị – Hành chính H.778 Theo danh sách Học viện Cán bộ Thành phố Phòng HL 4B
lầu 4, 8T
13g30 -16g00 Lớp Hồi sức sốc nâng cao (tt)

  1. Các mode thở cơ bản và cách cài đặt: mode kiểm soát (A/C), SIMV và PS
  2. Chỉ định thông khí cơ học. Cài đặt thông số ban đầu cho từng loại bệnh lý
  3. Theo dỗi bệnh  nhân thở máy, điều chỉnh thông số máy theo kết quả khí máu động mạch
Theo danh sách Phòng KHTH BS Tiến Phòng HL
lầu 5, 8T
THỨ 6
28/06
13h đến 15h Sinh hoạt chuyên môn: (buổi 2)
Quy trình lấy máu xét nghiệm, bơm truyền qua Caltheter TM trung tâm
ĐD -KTV Phòng ĐD Kiều Chi – ĐDT
Khoa HSTC CĐ
Phòng HL 4B
lầu 4, 8T
Thứ Bảy
29/06
7g30-11g30
13g30-16g00
Lớp Trung cấp chính trị – Hành chính H.778. Theo danh sách Học viện Cán bộ Thành phố Phòng HL 4B,

lầu 4, 8T