Phòng Tổ chức Cán bộ

Lễ trao quyết định bổ nhiệm viên chức và trao quyết định giao quyền điều hành

Sáng ngày 19/6/2019, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã tiến hành buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm viên chức cho Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Kinh Bang là Trưởng khoa Ngoại lồng ngực – Tim mạch và buổi lễ trao quyết định giao quyền điều hành cho Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Hoàng Mai Anh – Phó trưởng khoa Huyết học lâm sàng điều hành Khoa Ung bướu huyết học, Bác sĩ Lê Thanh Bình điều hành Khoa Thận – Nội tiết và Điều dưỡng Phan Thanh Tâm là điều dưỡng điều hành hành chính Khoa Ngoại lồng ngực – Tim mạch.

Ban Giám đốc Bệnh viện mong muốn với vai trò là Trưởng khoa và điều hành khoa, các lãnh đạo tiếp tục phát huy năng lực và cùng với tập thể khoa Ngoại lồng ngực – Tim mạch và khoa Thận – Nội tiết đoàn kết, phối hợp các khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng BS. CKII Nguyễn Kinh Bang, ThS. BS Nguyễn Hoàng Mai Anh và Điều dưỡng Phan Thanh Tâm

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ