Hoạt động Điều dưỡng

Huấn luyện kỹ năng thực hành trong công tác quản lý dành cho Điều dưỡng trưởng năm 2019

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý về chuyên môn cũng như công tác phân công, giám sát trong công việc của Điều dưỡng trưởng. Cũng như, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quản lý thuốc, vật tư trang thiết bị y tế tiêu hao hướng đến mục tiêu tránh lãng phí trong sử dụng.
Chiều ngày 5,6/3 dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc Phòng Điều dưỡng đã tổ chức lớp :” Huấn luyện kỹ năng thực hành trong công tác quản lý dành cho Điều dưỡng trưởng” với thành phần giảng viên tham dự đến từ BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2.

 

ĐỐI TƯỢNG: 33 học viên gồm
Điều dưỡng trưởng, Kỹ thuật viên trưởng,
Điều dưỡng- Kỹ thuật viên điều hành,
Nhân viên Phòng Điều dưỡng.
* Một số hình ảnh lớp học:

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ