Thông tin cần biết

Thông tư 24/2018/TT-BYT

Thông tư 24/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định vềviệc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 24/2018/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 18/09/2018 Ngày hiệu lực: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngày 18/9/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BYT quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp Bộ)

Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp Tỉnh).

Chức năng của Hội đồng:

Chức năng của Hội đồng cấp Bộ: Tư vấn chuyên môn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc giải quyết các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng.

Chức năng của Hội đồng cấp Tỉnh: Tư vấn chuyên môn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn quản lý.

 Cơ cấu thành viên của Hội đồng cấp tỉnh:

– Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Y tế

– Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (đối với các tỉnh chưa thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật); Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

– Các thành viên hội đồng cấp tỉnh: Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y và Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện sản nhi hoặc Bệnh viện Nhi hoặc Khoa Sản, Nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasture theo phân vùng quản lý; Khoa Phòng, Chống Bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

– Trong trường hợp cần thiết và tùy theo trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh có thể mời thêm các chuyên gia về tài chính, giám định pháp y, hồi sức cấp cứu, pháp luật và các lĩnh vực khác có liên quan đến tai biến nặng sau tiêm chủng.

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:

– Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, khách quan, độc lập.

– Ý kiến kết luận của Hội đồng dựa trên đa số ý kiến của thành viên Hội đồng (2/3 ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng tại cuộc họp). Trường hợp không đủ 2/3 ý kiến biểu quyết thống nhất của các thành viên thì Chủ tịch sẽ là người quyết định.

Thông tư 24/2018/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2018.

Xem thêm thông tin chi tiết tại Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018