Công bố đào tạo

Công bố Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố là bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối phía Nam, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã từng bước xây dựng và hoàn thiện nhiều hình thức đào tạo cho Bác sĩ và Điều dưỡng tuyến trước về tất cả các lĩnh vực Nhi khoa từ cơ bản đến chuyên sâu, với nhiều hình thức đào tạo nhằm giúp nâng cao năng lực chăm sóc, theo dõi, chẩn đoán, điều trị bệnh ở trẻ em. Các khóa huấn luyện được tổ chức tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố  hoặc tại các bệnh viện có yêu cầu.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vinh dự đón nhận bản công bố

– Thông báo số 5258/TB-SYT ngày 14/08/2018 của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thêm thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).
Chuyên ngành đào tạo thực hành: Y đa khoa (đối tượng Y4, thực hành lâm sàng Nhi khoa)

– Thông báo số 2198/TB-SYT ngày 26/04/2019 của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thêm thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).
Chuyên ngành đào tạo thực hành: Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng (năm thứ 4, thực hành lâm sàng môn học thay thế khóa luận 1; giải quyết ba trường hợp bệnh điển hình môn học thay thế khóa luận 2)

– Thông báo số 2623/TB-SYT ngày 21/05/2019 của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thêm thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).
Chuyên ngành đào tạo thực hành: Y đa khoa (năm thứ 6, thực tập theo định hướng chuyên khoa Nhi)

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ