Chất lượng bệnh viện

Hỗ trợ tâm lý đối với nhân viên gặp stress nghề nghiệp tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Với tốc độ phát triển không ngừng của thời đại công ngiệp hóa, hiện đại hóa, nhịp sống con người ngày càng nhanh, con người đối diện với nhiều mối lo, và stress nghề nghiệp cũng là một trong những vấn đề đáng lo ngại. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hoạt động với tiêu chí lấy bệnh nhân làm trung tâm và chất lượng khám chữa bệnh làm mục tiêu chính cho mọi hoạt động. Để hoàn thành mục tiêu và tiêu chí Bệnh viện đã đặt ra, yếu tố con người, yếu tố nhân sự là vô cùng quan trọng. Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố luôn luôn quan tâm đến đội ngũ nhân viên, cán bộ y tế công tác làm việc tại Bệnh viện, không chỉ nâng cao rèn luyện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần đạo đức nghề nghiệp, Ban lãnh đạo cũng rất quan tâm về đời sống tinh thần, tần suất công việc của nhân viên tại Bệnh viện. Công tác hỗ trợ tâm lý đối với stress nghề nghiệp cho các nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện đã được triển khai thực hiện.  

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã ban hành Quy trình Xác minh, phân tích sự cố chuyên môn nghiệp vụ kèm theo quyết định số 261/QĐ-BVNĐTP ngày 10 tháng 07 năm 2017, trong đó Tham vấn Tâm lý bắt buộc về stress nghề nghiệp là một phần trong nội dung của Quy trình. Khi có sự cố xảy ra, nhân viên gặp sự cố sẽ được tham vấn tâm lý bởi Bác sỹ chuyên khoa Tâm lý, các công cụ: Thang lượng giá hội chứng kiệt sức nghề nghiệp (MASLACH), Thang đánh giá Stress – lo âu – trầm cảm sẽ đưuọc sử dụng để đánh giá ban đầu. Sau khi tham vấn, Bác sỹ chuyên khoa Tâm lý sẽ thực hiện test đánh giá lại với công cụ sử dụng là 2 thang đo trên để lượng giá mức độ cải thiện các vấn đề tâm lý. Toàn bộ những thông tin về sự cố và người gặp sự cố, những thông tin về tham vấn tâm lý sẽ hoàn toàn được giữ bí mật, và chỉ gửi đích danh người nhận theo hình thức tài liệu lưu hành hạn chế.

Hình ảnh minh họa: Tham vấn tâm lý Stress nghề nghiệp cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Hình ảnh minh họa: Tham vấn tâm lý Stress nghề nghiệp cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện là một sự đầu tư vô cùng đúng đắn, giúp cán bộ viên chức, người lao động an tâm công tác, cống hiến trí tuệ và năng lực cùng phân đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trở thành một Bệnh viện chuyên khoa Nhi hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực.

THS BS HỒ TÔN THIÊN NGA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ