Tin chỉ đạo tuyến

Danh sách các khoa tham gia công tác tuyến tại Bệnh viện Quận 6

 

KHOA/PHÒNG THỜI GIAN LUÂN PHIÊN
1.      Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc 18/12/2017 – 31/12/2017
2.      Khoa Nội tổng hợp 01/01/2018 – 31/01/2018
3.      Khoa Tiêu hóa 01/02/2018 – 28/02/2018
4.      Khoa Hô hấp 01/03/2018 – 31/03/2018
5.      Khoa Cấp cứu 01/04/2018 – 30/04/2018
6.      Khoa Nội Thần kinh 01/05/2018 – 31/05/2018
7.      Khoa Thận – Nội tiết 01/06/2018 – 30/06/2018
8.      Khoa Nhiễm 01/07/2018 – 31/07/2018
9.      Khoa Hồi sức sơ sinh – Sơ sinh 01/08/2018 – 31/08/2018
10. Khoa Tim Mạch 01/09/2018 – 30/09/2018
11. Khoa Dinh dưỡng 01/10/2018 – 31/10/2018
12. Khoa Ung bướu huyết học 01/11/2018 – 30/11/2018
13. Khoa Khám bệnh – Sức khỏe trẻ em 01/12/2018 – 31/12/2018