Văn bản

Văn bản quy phạm pháp luật

 

STT Ký hiệu Ngày Trích yếu  Loại  Nơi ban hành
1 40/2009/QH12 Luật khám chữa bệnh  Luật Quốc hội
2 07/2011/TT-BYT 26/01/2011 Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện  Thông tư Bộ Y tế
3 27/2012/QH13 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng  Luật Quốc hội
4 59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng​  Nghị định Chính phủ
5 78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/07/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập Nghị định Chính phủ
 6 90/2013/NĐ-CP 08/08/2013 Quy định trách nhiệm giải trình​ của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao​​ Nghị định Chính phủ
7 22/2013/TT-BYT 09/08/2013 Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế Thông tư Bộ Y tế
8 08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập​ Thông tư Thanh tra Chính phủ
9 02/2014/TT-TTCP 29/04/2014 Thông tư Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao​ Thông tư Thanh tra Chính phủ
10 18/2014/TT-BYT 02/06/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Thông tư Bộ Y tế
11 2151/QĐ-BYT 04/6/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” Quyết định Bộ Y tế
12 45/2015/TT-BYT 30/11/2015 Quy định về trang phục y tế  Thông tư Bộ Y tế
13 07/2014/TT-BYT 25/02/1016 Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
Tải về
Thông tư Bộ Y tế
14 19/2016/TT-BYT 30/06/2016 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động  Thông tư Bộ Y tế
15 3638/QĐ-BYT 15/7/2016 Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”  Quyết định Bộ Y tế
16 38/2016/TT-BYT 31/10/2016 Quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  Thông tư Bộ Y tế
17 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  Nghị định Chính phủ
18 43/2016/TT-BYT 15/12/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế  Thông tư Bộ Y tế
19 44/2016/TT-BYT 15/12/2016 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế  Thông tư Bộ Y tế
20 01/2017/TT-BLĐTBXH 02/02/2017 Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội   Thông tư Bộ Lao động – Thương binh xã hội
21 01/2017/TT-BYT 06/03/2017 Quy định việc thực hiện hoá trị, xạ trị, hoá trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh   Thông tư Bộ Y tế
22 1273/QĐ-BYT 04/04/2017 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và Nghị định 104/2016NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng Quyết định Bộ Y tế
22 40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị   Thông tư Bộ Tài chính
23 56/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em   Nghị định Chính Phủ
24 88/2017/NĐ/CP 27/7/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức   Nghị định Chính Phủ
25 3725/QĐ-BYT 17/08/2017 Ban hành hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh   Quyết định Bộ Y tế
26 33/2017/TT-BYT 01/08/2017 Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi.   Thông tư Bộ Y tế
27 34/2017/TT-BYT 18/08/2017 Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.   Thông tư Bộ Y tế
28 3916/QĐ-BYT 28/08/2017 Ban hành các hướng dẫn KSNK.  
1. Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa gây mê hồi sức trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3. Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt thông tiểu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
4. Hướng dẫn xử lý dụng cụ phẫu thuật nội soi và xử lý ống nội soi mềm trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
5. Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
6. Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Quyết định Bộ Y tế
29 37/2017/TT-BYT 25/09/2017 Thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.  Thông tư Bộ Y tế
30 38/2017/TT-BYT 17/10/2017  Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.  Thông tư Bộ Y tế
31 08/2017/TT-BNV 27/10/2017   Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.(Xem tóm tắt)  Thông tư Bộ Nội vụ
 32 46/2017/TT-BYT 15/12/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.  Thông tư  Bộ Y tế
 33 48/2017/TT-BYT 15/12/2017 Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do bộ trưởng bộ y tế ban hành (Xem tóm tắt )   Thông tư  Bộ Y tế
 34 49/2017/TT-BYT 28/12/2017 Quy định về hoạt động y tế từ xa
 Thông tư  Bộ Y tế
35  50/2017/TT-BYT 29/12/2017 Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh  Thông tư Bộ Y tế
36  51/2017/TT-BYT 29/12/2017 Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ  Thông tư Bộ Y tế
 37  52/2017/TT-BYT  29/12/2017  Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú   Thông tư Bộ Y tế
 38  53/2017/TT-BYT  29/12/2017 Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp v ụ ngành y tế 
 Thông tư Bộ Y tế
 39  54/2017/TT-BYT  29/12/2017 Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
 Thông tư Bộ Y tế
 40  55/2017/TT-BYT  29/12/2017 Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
 Thông tư Bộ Y tế
 41 56/2017/TT-BYT  29/12/2017 Quy định chi tiết  thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Xem tóm tắt) 
 Thông tư Bộ Y tế
42 67/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định UBND Thành phố
43 2033/QĐ-BYT 28/03/2018 Phê duyệt Kế hoạch quốc gia Truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn đề phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2018-2025 (Xem tóm tắt) 
Quyết định Bộ Y tế
44 12/2018/QĐ-UBND 27/04/2018 Quyết định ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài . 
Quyết định UBND Thành phố
45 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Xem tóm tắt) 
Nghị định Chính phủ
46 15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các Bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Xem tóm tắt) 
Thông tư Bộ Y tế
47 16/2018/TT-BYT 20/07/2018 Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Xem tóm tắt) 
Thông tư Bộ Y tế
48 22/2018/TT-BYT 12/09/2018 Quy định v ề danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá do bộ trưởng bộ y tế ban hành
(Xem tóm tắt) 
Thông tư Bộ Y tế
49 24/2018/TT-BYT 18/09/2018 Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin
(Xem tóm tắt) 
Thông tư Bộ Y tế
50 13/2018/TT-BKHCN 05/9/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
(Xem tóm tắt) 
Thông tư Bộ Khoa học công nghệ
51 18/CT-TTg 18/09/2018 Về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
(Xem tóm tắt) 
Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ
52 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
(Xem tóm tắt) 
Nghị định Chính phủ
53 34/2018/TT-BYT 16/11/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 
Thông tư Bộ Y tế
54 39/2018/TT-BYT 30/11/2018 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 
Thông tư Bộ Y tế
55 43/2018/TT-BYT 26/12/2018 Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Thông tư Bộ Y tế
55 09/2019/TT-BYT 10/06/2019 Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
Thông tư Bộ Y tế