Chất lượng bệnh viện

Công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện cuối năm 2018

Hiện nay các bệnh viện đã và đang chuẩn bị cho công tác kiểm tra 83 tiêu chí cuối năm của Bộ Y tế. Bài viết này như những suy nghĩ của Ban giám đốc cũng như toàn bộ công nhân viên chức, người lao động đang công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, với mong muốn đưa chất lượng đi vào thực chất như hơi thở của các hoạt động tại bệnh viện.

Vai trò của Bộ 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện.

Ở một số lĩnh vực, hai từ “Chất lượng” không dễ dàng được đánh giá bởi khách hàng, đơn giản vì khách hàng không đủ thời gian và tri thức để đánh giá Bệnh viện này có đạt tiêu chuẩn hay không. Hai từ chất lượng với khách hàng chỉ là chất lượng mà họ cảm nhận Bệnh viện có cung cấp đúng và đáp ứng được mong muốn họ cần hay không.
Trong y tế, những gì khách hàng cảm nhận được chỉ là tại thời điểm điểm tiếp xúc, với các yếu tố như: giao tiếp, cơ sở vật chất, quy trình làm việc, và việc xử trí tình huống của nhân viên y tế tại điểm tiếp xúc. Đó là lý do vì sao ra đời 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện.

Qua hơn 2 năm ra đời hình thành và phát triển Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã có cơ hội cùng chung tay và xây dựng bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện. Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm cho các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện. Từ những khó khăn ban đầu trong việc xây dựng và triển khai Bộ tiêu chí, đến nay Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã không ngừng cải tiến chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ nhằm ngày một gia tăng sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã thành lập Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện, tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm tại các Khoa/ Phòng/ Đơn vị trong Bệnh viện. Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá chung chất lượng bệnh viện đã cho thấy những mặt làm được, bên cạnh đó cũng có những vấn đề còn tồn tại. Qua đó, Bệnh viện đã từng bước hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, chú trọng việc đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế, tuân thủ bộ quy tắc mô thức giao tiếp chuẩn giữa nhân viên y tế cũng như đối với bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân.


Bệnh viện thường xuyên cải tiến quy trình khám chữa bệnh nhằm mang lại sự tối ưu nhất cho bệnh nhân, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình chuyên môn; Bệnh viện đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của một Bệnh viện Nhi tuyến cuối, hiện đại với đầy đủ các chuyên khoa sâu ngang tầm cả nước và khu vực với chất lượng phục vụ tốt nhất.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ