Chuyên mục - Phòng Chỉ đạo tuyến

Quầy lưu niệm – Nơi đón nhận chia sẻ

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng  Để làm gì em biết không ?  Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi …” Gió vẫn thổi mây vẫn cứ cuốn trôi, dòng người vẫn...