Chuyên mục - Phòng Chỉ đạo tuyến

Đưa y tế hiện đại về gần dân!

Với mô hình đưa y tế về gần dân hơn, Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố bắt đầu triển khai đưa các bác sĩ uy tín về luân phiên tăng cường cho các trạm y tế xã...