Nội soi tiêu hóa trên ở trẻ em

NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN LÀ GÌ? Đường tiêu hóa trên bao gồm thực quản, dạ dày và tá tràng. Nội soi là phương pháp các bác sĩ dùng một ống soi mềm, đường kính nhỏ...