Giới thiệu phòng Điều dưỡng

I. GIỚI THIỆU: Ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, Phòng Điều dưỡng là 1 trong 10 phòng chức năng được xác lập nhằm mục đích tham mưu cho  Ban Gíam Đốc...

Khoa Khám bệnh sau 2 ngày hoạt động

Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chính thức bắt đầu hoạt động từ thứ Hai 16/1/2017 với 20 bàn khám và đầy đủ các chuyên khoa như nội nhi tổng quát...