Bệnh viện thông minh

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh một cách tiện lợi và nhanh chóng, Bệnh viện nhi đồng thành phố vừa triển khai hệ thống quy trình vận hành thông minh nhằm...