Chuyên mục - Khối Xét nghiệm

Thalassemia

Thalassemia (còn được biết với tên ―Bệnh thiếu máu vùng biển hay bệnh thiếu máu Cooley) được phát hiện bởi Thomas Cooley vào năm 1925. Thalassemia là bệnh...