Chuyên mục - Khoa Tai Mũi Họng

Ca mổ U quái vùng vòm mũi họng

Ngày 9/1/2018, khoa TMH BV NDTP vừa thực hiện thành công ca mổ U quái vùng vòm mũi họng cho bệnh nhi 5 ngày tuổi. U quái (teratoma) là bệnh lý bẩm sinh rất...