Chuyên mục - Khoa Phục hồi chức năng

Ngôn ngữ trị liệu cho trẻ em

1.Công việc của chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu tại bệnh viện  Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu (trước đây gọi là Âm ngữ trị liệu) được đào tạo ở bậc đại học để làm...

Trẻ nói ngọng – Can thiệp sớm

Trẻ nói ngọng, phát âm không rõ ràng khiến người khác không hiểu hết điều trẻ muốn nói, đặc biệt là khi trẻ gặp người lạ. Trẻ có thể có cảm giác thất vọng và...

Vẹo cổ ở trẻ nhỏ

Con bạn thường chỉ xoay mặt nhìn về một phía? Đầu của con bạn hay nghiêng về một bên? Có thể con bạn đã có những biểu hiện đầu tiên của bệnh lý vẹo cổ. Bệnh...