Thông tin tuyển dụng đợt 4 năm 2018

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có nhu cầu tuyển: Bác sĩ đa khoa: 10 (ưu tiên có chứng chỉ hành nghề nhi) Bác sĩ Ngoại chấn thương chỉnh hình: 02; Bác sĩ Răng Hàm...

Thông tin tuyển dụng đợt 3 năm 2018

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có nhu cầu tuyển: Bác sĩ đa khoa: 10 (ưu tiên có chứng chỉ hành nghề nhi) Bác sĩ Ngoại chấn thương chỉnh hình: 02; Bác sĩ Răng Hàm...

Thông tin tuyển dụng đợt 2 năm 2018

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có nhu cầu tuyển: Tuyển 13 Bác sĩ có kinh nghiệm các chuyên khoa: Bác sĩ Ngoại chấn thương chỉnh hình: 02; Bác sĩ Răng Hàm Mặt:...

Thông tin tuyển dụng đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có nhu cầu tuyển: Tuyển 17 Bác sĩ có kinh nghiệm các chuyên khoa: Bác sĩ Ngoại chấn thương chỉnh hình: 02; Bác sĩ Răng Hàm Mặt:...

Thông báo tuyển dụng năm 2017

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có nhu cầu tuyển: Bác sĩ Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh có CCHN: 01; Bác sĩ Chuyên khoa Mắt có CCHN: 01; Bác sĩ Chuyên khoa Huyết...

Giấy mời 107/GM-SYT ngày 02/02/2017 của Sở Y tế về Tham dự Hội nghị Tổng kết chất lượng bệnh viện và Lễ công bố Giải thưởng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Giấy mời 107/GM-SYT ngày 02/02/2017 của Sở Y tế về Tham dự Hội nghị Tổng kết chất lượng bệnh viện và Lễ công bố Giải thưởng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của...