Chuyên mục - Góc báo chí

Như làn gió xuân – Tuổi Trẻ Online

 Ngày 21/01/2017 Báo Tuổi Trẻ Online đã đăng tin Sự kiện Bệnh viện Nhi Đồng TP (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cảm ơn 72 hộ đã nhường đất để xây bệnh viện và làm...