Ngôn ngữ trị liệu cho trẻ em

1.Công việc của chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu tại bệnh viện  Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu (trước đây gọi là Âm ngữ trị liệu) được đào tạo ở bậc đại học để làm...

Vườn trăng tuổi thơ 2019

Phòng Công tác xã hội bệnh viện Nhi đồng Thành phố – Hội Sinh viên Đại học Y dược TPHCM, câu lạc bộ Bé khoẻ Bé ngoan thực hiện Vườn trăng tuổi thơ 2019...