Công tác chăm sóc khách hàng

Ngày nay, Y tế là một lĩnh vực cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, mang đậm nét văn hóa và giao tiếp nghề nghiệp. Người bệnh đến khám, chữa bệnh cần được quan...