Hội thi 5s Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Sau thời gian xây dựng khoa mô phỏng lâm sàng theo tiêu chí 5S và vận hành tinh gọn, tổ chức tập huấn theo tiêu chuẩn đã đề ra. Phòng Quản lý chất lượng đã...