Chuyên mục - Tin bệnh viện

Trái tim yêu thương dành cho bệnh nhi

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được khởi công vào ngày 06/12/2014, sau hơn 2 năm xây dựng, Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động vào ngày 16/01/2016. Ngày Quốc...