Chuyên mục - Tin bệnh viện

Lễ ký cam kết thực hiện tốt các nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, chất lượng bệnh viện

Ngày 16/8/2018, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện tốt các nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...