Chuyên mục - Tin bệnh viện

Hoạt động khám từ thiện tại Bình Thuận

Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc; là nơi duy...

Lễ phát động phong trào rửa tay

Trong không khí vui tươi của ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06/2017, bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tổ chức thành công “Lễ Phát động phong trào rửa tay” trong...