Chuyên mục - Bệnh nhân cần hỗ trợ

Rất cần sự chung tay giúp đỡ

Đó là trường hợp của bệnh nhi CB Trần Thị Điễm, sinh ngày 05/10/2018, hiện đang còn nằm viện điều trị tại  bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố từ lúc sanh vì bệnh teo...