Chuyên mục - Giới thiệu

Giới thiệu khoa Khám bệnh

1/Giới thiệu tổng quan: Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 16/1/2017 tại tầng trệt khu ngoại trú 4 tầng với tên...

Giới thiệu chương trình đào tạo liên tục

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là một bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối được thành lập qui mô trên 1000 giường, đầy đủ các chuyên khoa cùng với trang thiết bị...

Sơ đồ nhân sự

STT HỌ TÊN GIỚI TÍNH KHOA/PHÒNG CHỨC DANH 1 TS.BS Trương Quang Định Nam Ban giám đốc Giám đốc 2 BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Ban giám đốc Phó Giám đốc 3 BS...

Lịch tiêm chủng

LỊCH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG – Lao: sáng thứ 5 đầu tiên của tháng. – Sởi: sáng thứ 5 mỗi tuần của tháng. – Viêm não Nhật Bản: sáng thứ 5 mỗi tuần...

Sứ mệnh – Tầm nhìn

Chính sách chất lượng Sứ mệnh: Là bệnh viện công lập chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em Tầm nhìn: Trở thành bệnh viện nhi hiện đại, phát triển đầy đủ các...