Chuyên mục - Giới thiệu

Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến

“ Hợp tác – Thành công” I.GIỚI THIỆU: Ngày 21 tháng 09 năm 2017, Phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố đã chính thức thành lập theo quyết định số...

Giới thiệu phòng Hành chính Quản trị

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được thiết kế theo tiêu chí hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, với đầy đủ các khu khám chữa bệnh nội...

Giới thiệu khoa Sức khỏe trẻ em

Giới thiệu tổng quan Khoa sức khỏe trẻ em được thành lập ngay từ những ngày đầu bệnh viện bước vào hoạt động 16/01/2017 với 1 phòng khám và 2 bàn tiêm. Hiện...

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

“Đổi mới tư duy, nâng tầm công nghệ”. Cùng với mục tiêu chất lượng “ Hệ thống Công nghệ thông tin đồng bộ, ổn định, sẵn sàng. Phục vụ đắc lực, hiệu quả cho...

Giới thiệu đơn vị Sinh học phân tử

Đơn vị Sinh học phân tử  (SHPT) là một lĩnh vực có thể đánh giá mối tương quan giữa các phân tử DNA, RNA với quá trình tổng hợp protein gây nên các bệnh đột...

Giới thiệu phòng Trang thiết bị

Cơ cấu tổ chức: Phòng VTTTB được phân thành 02 tổ công tác, bao gồm: Tổ kỹ thuật – trang thiết bị và Tổ cung ứng vật tư tiêu hao. Là phòng nghiệp vụ của Bệnh...

Phòng Tài chính – Kế toán

I. Nhiệm vụ chung Tham mưu cho Ban Giám đốc về  thu chi trong hoạt động của Bệnh viện; Quản lý các nguồn thu viện phí của Bệnh viện; Tổng hợp, báo cáo về tình...

Phòng Quản lý chất lượng

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được thành lập theo Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình...

Khoa Dinh dưỡng tiết chế

Giới thiệu Dinh dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Trong bệnh viện, công tác dinh dưỡng tiết chế cho bệnh nhân càng trở nên quan...

Khoa Tim mạch

“One heart , one life” Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Khoa tim mạch Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố đã chính thức đi vào hoạt động khu nội trú theo quyết định số...