Chuyên mục - Dịch vụ khám – chữa bệnh

Thuốc – Vật tư y tế

STT BIỆT DƯỢC HĐ HOẠT CHẤT HÀM LƯỢNG DẠNG HÃNG SX NƯỚC SX GIÁ BÁN  1 A.T Ambroxol Ambroxol 300mg/5ml ống An Thiên Việt Nam 6.420 2 A.T Ascorbic Syrup Acid...