Chuyên mục - Sổ tay dinh dưỡng

Béo phì trẻ em

Có nhiều khái niệm về thừa cân và béo phì, tuy nhiên WHO đưa ra định nghĩa thừa cân béo phì như sau: “Thừa cân”: là tình trạng cân nặng...