Phòng Chỉ đạo tuyến

Chương trình “Tầm soát và can thiệp sớm dị tật bẩm sinh từ sản đến nhi”

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố phối hợp cùng Bệnh viện Sản Nhi An Giang tổ chức Hội thảo với chủ đề Tầm soát và can thiệp sớm dị tật bẩm sinh từ sản đến nhi . Ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vào ngày 14 tháng 05 năm 2019 tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

Hội thảo được tổ chức với mục đích tạo điều kiện trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm các kỹ thuật chuyên sâu về tầm soát các dị tật bẩm sinh như tim mạch, ứng dụng các kỹ thuật ECMO trong bệnh nhi hậu phẫu tim bẩm sinh, Ngoại thần kinh cũng như ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và can thiệp.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Tầm soát và can thiệp sớm dị tật bẩm sinh từ sản đến nhi
Ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
(Chương trình dự kiến)

Đăng ký tham gia Hội thảo

Chủ đề: “Tầm soát và can thiệp sớm dị tật bẩm sinh từ sản đến nhi ”. Ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Thời gian: Ngày 14 tháng 05 năm 2019
Địa điểm: Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

Kính gửi: đến Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố