Thông tin cần biết

Cách nhận biết mức hưởng bảo hiểm là bao nhiêu % khi nhìn vào thẻ BHYT

Nhìn vào ô thứ 2 – ký tự thứ 3 từ trái sang chúng ta sẽ biết được mức hưởng BHYT là bao nhiêu % (Căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ BHYT do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành).

Biết mức hưởng bảo hiểm là bao nhiêu % khi nhìn vào thẻ BHYT. Ảnh minh họa

Cụ thể:
– Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán 1 số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

– Ký hiệu bằng số 2: Được BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất…); chi phí vận chuyển người bệnh, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

– Ký hiệu bằng số 3: Được BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất…); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

– Ký hiệu bằng số 4: Được BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất…); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

– Ký hiệu bằng số 5: Được BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

Được biết, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT. Cơ quan BHXH cấp thẻ tối thiểu 12 tháng/lần. Trẻ em dưới 6 tuổi, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Ký hiệu trên thẻ BHYT giúp nhận biết mức hưởng

🔥🔥 KÝ HIỆU TRÊN THẺ BHYT GIÚP NHẬN BIẾT MỨC HƯỞNGAi cũng cầm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên tay, nhưng không phải ai cũng biết mức hưởng của mình bao nhiêu. Thực tế, mức hưởng BHYT được thể hiện ngay trên thẻ. #LuatVietnam

Người đăng: Luật Việt Nam vào Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Tổng hợp