Tin bệnh viện

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với cán nội dung sau đây:
1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành: Chuyên khoa Nhi
2. Trình độ đào tạo thực hành: Đại học
3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ)
4. Danh sách ngời giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu
5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa phòng.
6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành.

Xem chi tiết  
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ